Search
  • Elämä kädessä

Birgitin jouluterveiset

Vuosi 2019 on ollut muutoksen aikaa. Maailman kuohunta tuntuu nivoutuvan yhteen Elämä kädessä näytelmän nuorten tekstien kanssa, joissa. epävarmuus ja juurettomuus hallitsevat maailmaa.

Matka, jonka olen kulkenut Elämä kädessä näyttelijöiden kanssa, on ollut minulle hyvin rikas ja opettava, se on vuoropuhelua monella tasolla. Nuoret avaavat näkökulmia tähän aikaan, jossa digitaalisuus muokkaa ihmistä ja moni kadottaa oman identiteetinsä ja kyvyn olla läsnä.

Olemme keskustelleet paljon yhdessä, nuorten humaanit arvot ja viisaus hämmentävät ja heille on usein erittäin selkeää, mihin pitäisi puuttua.

Näytelmä Elämä kädessä sai alkunsa keskusteltuani monien vanhempien kanssa.

He olivat epävarmoja siitä, miksi tämä ajan aikuiset nuoret oireilevat monella tasolla, mitä he ajattelevat ja mitä he haluavat elämältä, kuinka monet ovat masentuneita ja kokevat irrallisuutta yhteiskunnasta. Itse näin syyn nuorten ongelmiin olevan syvälllä. He ovat usein juurettomia eikä heillä ole keskusteluyhteyttä vanhempiin ikäluokkiin, miksi. Koen että vanhemmat ikäpolvet yrittävät omaksua digitaaliajan ajan, hekin elävät murroskautta ja näin sukupolvien juurettomuus kasvaa .Olen hyvin etuoikeutettu, koska minulla on mahdollisuus olla läsnä ohjaamassa näin lahjakkaita ajattelevia nuoria, jotka työskentevät lujasti muutoksen ja hyvinvoinnin kanssa. Elämä kädessä näyttelijät, ovat minulle perhettä, jossa jokaisella on arvokas oma ääni. Haluan rakentaa teatteria siten, että jokainen näyttelijä rakentaa samalla suhdetta itseensä ja löytää myös roolistaan itsensä. Näin oma minä kehittyy ja rooli tulee todelliseksi. Elämä kädessä -nuoret ovat juuri sitä, mitä he ovat, ja tätä minä heissä arvostan.

Kiitos kaikille teille lukijoille, jotka kuljette meidän kanssamme tätä samaa matkaa. Elämä kädessä on sydämen matka kohti uutta.🌟


Kiitos tästä vuodesta Irma Marttiselle ja Markus Söderlundille Yhteiset Lapsemme ry:stä, Miska Nymanille Romani Foorumista ja tuottajille Tinja Karille, Hanna Lehtiselle, kuvaaja Erik Sahlströmlle Koreografi Wilkie Chiulle ja apulaisohjaaja Vincent Wecsktrömille sekä tietenkin koko seurueelle.


Ohjaaja Birgit Tapaninen Baltzar

115 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon