Search
  • Elämä kädessä

Ole kaikki kaikessa

Sain viime helmikuussa tilaisuuden työskennellä Elämä kädessä -tiimin kanssa. Birgit pyysi minua vetämään ryhmäytymistä tukevan illan. Käytän menetelmänä ekspressiivisen taideterapian monitaiteista lähestymistapaa. Sen ytimessä on eri taiteenlajeihin pohjautuvien ilmaisumenetelmien yhdistäminen kokonaisuudeksi.


En tuntenut ryhmää ennestään. Aloitimme tutustuen erilaisin keinoin. Käytimme fiilisringissä kortteja ilmaisemaan oloamme. Tutustuimme nimiimme kehollisesti ja äänen avulla. Monitaiteisessa menetelmässä liike on keskeisessä roolissa. Voi ajatella niin, että loppujen lopuksi kaikki ilmaisu on liikelähtöistä. Haimme yhteyttä kehoon eläytyen erityyppisten eläinten kehoihin ja liikkuen monipuolisesti.


Liikeosuuden jälkeen siirryimme kuvatyöskentelyyn. Ideana oli antaa liikkeen jatkua paperille. Osallistujat työstivät omia kuviaan vahaliitujen avulla ja kirjoittivat lyhyesti omasta kokemuksestaan. Sen jälkeen kukin kertoi pienryhmässä omasta kuvastaan ja työskentelystään haluamansa. Muut kuuntelivat ja piirsivät kertojalle samalla kuvat, jotka kertoja sai lahjaksi.

Lopuksi kukin pienryhmä järjesti kertyneet kuvat yhdeksi tarinaksi, jonka he saivat esittää muille ryhmille. Esitykset olivat kerrassaan riemastuttavia. Liikettä, iloa, heittäytymistä, luovuutta.


Silloin en tiennyt, olivatko nuoret vielä olleet minkään yhteisen esityksen äärellä. Ymmärtääkseni eivät. Kun näin, miten he työskentelivät yhdessä, en epäillyt hetkeäkään, onnistuisivatko he. Uskoin siihen heti. Heissä näkyi palo tehdä yhteinen esitys.

Ekspressiivisen taideterapian monitaiteinen menetelmä on todella innostava ja monipuolinen toimintamalli. Turvallisuuden tunteen luominen on keskeistä. Kun ryhmään syntyy turvallisuuden tunne ja kaikenlainen itsen ilmaisu on ok, paineet häviävät. Ei tarvitse osata mitään erityistä vaan tärkeintä on tekeminen itsessään.


Mieltäni jäi lämmittämään erityisesti yhden osallistujan sanat loppupiiristä. Hän totesi vapautuneensa esiintymään. Se ilahdutti siksikin, että se ei ollut tavoite, mutta näin toteutettuna, työskentely antoi lahjan hänelle.


”Ollaksesi suuri, ole kokonainen:

Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä sulje pois.

Ole kaikki kaikessa.

Pane kaikki mitä olet pienimpäänkin mitä teet.

Niin koko kuukin mahtuu joka lampeen, koska se loistaa korkealta.”

    Fernando Pessoa (suom. Pentti Saaritsa)
Jaana Ovaska

Valmentaja, coach, ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja

Jaana.ovaska@traintree.fi

79 views0 comments
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon